تور کویر | مرجع سفر مجری مستقیم تورهای بومگردی و سافاری کویر

تورهای کویرگردی ، بومگردی ، سافاری و کمپینگ

تورهای کویر مصر

برگزاری تور کویر مصر اصفهان هر هفته با مرجع سفر . مبدا حرکت تور کویر مصر از شهر های تهران ، شیراز ، مشهد و اصفهان می باشد. اقامت در این تور ها بصورت کمپینگ ( چادر ) ، اقامتگاه بوم گردی و هتل قابل انتخاب است و تفریحات شامل سافاری ، آفرود ، شتر سواری ، شب نشینی دور آتش و مشاهده آسمان پر ستاره کویر مصر می باشد . برای مشاوره و خرید تور کویر مصر با شماره 02188757053 – 09120486636 تماس بگیرید ( ساعت پاسخگویی 9 صبح الی 12 شب )

پکیج اقتصادی

برگزاری تور کویر مصر اصفهان هر هفته با مرجع سفر . مبدا حرکت تور کویر مصر از شهر های تهران ، شیراز ، مشهد و اصفهان می باشد. اقامت در این تور ها بصورت کمپینگ ( چادر ) ، اقامتگاه بوم گردی و هتل قابل انتخاب است و تفریحات شامل سافاری ، آفرود ، شتر سواری ، شب نشینی دور آتش و مشاهده آسمان پر ستاره کویر مصر می باشد . برای رزرو تور کویر مصر با شماره 02188757053 تماس بگیرید .

تورهای کویر مرنجاب

برگزاری تور کویر مرنجاب کاشان هر هفته با مرجع سفر . مبدا حرکت تور کویر مرنجاب از شهر های تهران ، شیراز ، مشهد ، اصفهان می باشد . اقامت در این تور ها بصورت کمپینگ ( چادر ) ، اقامتگاه بوم گردی و هتل قابل انتخاب است و تفریحات شامل سافاری ، آفرود ، شتر سواری ، شب نشینی دور آتش و مشاهده آسمان پر ستاره کویر مصر می باشد . برای مشاوره و خرید تور کویر مرنجاب با شماره 02188757053 – 09120486636 تماس بگیرید ( ساعت پاسخگویی 9 صبح الی 12 شب )

آفر تور کویر مرنجاب

برگزاری تور کویر مرنجاب کاشان هر هفته با مرجع سفر . مبدا حرکت تور کویر مرنجاب از شهر های تهران ، شیراز ، مشهد ، اصفهان می باشد . اقامت در این تور ها بصورت کمپینگ ( چادر ) ، اقامتگاه بوم گردی و هتل قابل انتخاب است و تفریحات شامل سافاری ، آفرود ، شتر سواری ، شب نشینی دور آتش و مشاهده آسمان پر ستاره کویر مصر می باشد . برای رزرو تور کویر مرنجاب با شماره 02188757053 تماس بگیرید .

پکیج اقتصادی

تورهای کویر کاراکال

برگزاری تور کویر کاراکال یزد هر هفته با مرجع سفر . مبدا حرکت تور کویر کاراکال از شهر های تهران ، شیراز ، مشهد ، اصفهان می باشد . اقامت در این تور ها بصورت کمپینگ ( چادر ) ، اقامتگاه بوم گردی و هتل قابل انتخاب است و تفریحات شامل سافاری ، آفرود ، شتر سواری ، شب نشینی دور آتش و مشاهده آسمان پر ستاره کویر مصر می باشد . برای مشاوره و خرید تور کویر کاراکال با شماره 02188757053 – 09120486636 تماس بگیرید ( ساعت پاسخگویی 9 صبح الی 12 شب )

آفر تور کویر کاراکال

پکیج اقتصادی

برگزاری تور کویر کاراکال یزد هر هفته با مرجع سفر . مبدا حرکت تور کویر کاراکال از شهر های تهران ، شیراز ، مشهد ، اصفهان می باشد . اقامت در این تور ها بصورت کمپینگ ( چادر ) ، اقامتگاه بوم گردی و هتل قابل انتخاب است و تفریحات شامل سافاری ، آفرود ، شتر سواری ، شب نشینی دور آتش و مشاهده آسمان پر ستاره کویر مصر می باشد . برای رزرو تور کویر کاراکال با شماره 02188757053 تماس بگیرید .